Hudební kurz

Povinný údaj *

 začátečník   pokročilý 
Napište o jaké nástroje máte zájem, seznam aktuálně provozovaných kurzů je napsán výše.
 půl lekce   individuální výuka 
 nový zájemce   v minulém roce studentem hudebního kurzu 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely správce z důvodu plnění objednávky kurzu, zákonných důvodů i oprávněných zájmů správce.

Jsem si vědom(a), že účast na kurzu může být ukončena:
a) poruší-li žák závažným způsobem řád hudebních kurzů
b) ze zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou
c) v závěru pololetí, na žádost zákonných zástupců
d) pro neprospěch žáka v závěru školního roku
e) není-li v daném termínu uhrazené kurzovné

Vzal(a) jsem na vědomí, že uhradím kurzovné způsobem a v termínech stanovených vedoucím hudebních kurzů Lidových sadů.