úvod Ceník

SAZEBNÍK PRONÁJMŮ

Ceny pronájmů prostor se stanovují dohodou


prostory

pronájem - akce

3h a více

pronájem - akce

do 3h

příprava

Sál

2 000 Kč/hod

2 500 Kč/hod

800 Kč/hod

Přísálí

600 Kč/hod

700 Kč/hod

100 Kč/hod

Experimentální studio

1 000 Kč/hod

1 200 Kč/hod

400 Kč/hod

Malý sál

700 Kč/hod

800 Kč/hod

400 Kč/hod

Salonek

400 Kč/hod

500 Kč/hod

100 Kč/hod

Balkon - galerie

400 Kč/hod

400 Kč/hod

100 Kč/hod

Klubovna - učebna

200 Kč/hod

250 Kč/hod

100 Kč/hod

Zahrada

1 500 Kč/hod

1 800 Kč/hod

400 Kč/hod


Akcí se rozumí doba ve které začínají přicházet návštěvníci po dobu než opustí prostor LS. Do doby se započítává 30min. před plánovaným začátkem akce a 30min. po jejím ukončení.


SLUŽBY

technik

200 Kč/hod


pokladní

100 Kč/hod


pořadatel

130 Kč/hod


šatna

130 Kč/hod


požární technik

100 - 200 Kč/hod

dle náročnosti akce

předprodej vstupenek

6% dosažené tržby


křídlo Petroff

5 000 Kč/pořad

ladění = 1 000 Kč

klavír

500 Kč/pořad

ladění = 1 000 Kč

POZOR! Z každého uhrazeného pronájmu včetně služeb společnost odvádí 21% DPH, která se přičítá k výsledné ceně.


Při stanovení sazby je nutné posoudit, podle náročnosti akce, potřebný čas pro její přípravu a likvidaci, případně o tento čas navýšit dobu pronájmu.

V konečné ceně plesu je zahrnuta programová služba akce a základní propagace akce v propagačních materiálech Lidových sadů.

V případě nekomerčních kulturních aktivit, především stálé spolupráce v naší zájmové sféře, může být přiznána sleva, která podléhá souhlasu vedoucího programu nebo ředitele.

Neuvedené situace se řeší přímo při projednávání pronájmů dohodou s přihlédnutím k charakteru konkrétní akce.


 

 

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg