úvod Program ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

Sál Lidové sady

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

středa, 02. března 19:00

KONCERT Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ PŘESOUVÁME NA NOVÝ TERMÍN

14.9. 2022

VSTUPENKY ZŮSTAVAJÍ V PLATNOSTI.

Pokud se vám nový termín nehodí, vstupenky můžete vrátit na prodejních místech e-vstupenky. Vrácení elektronické vstupenky probíhá na vaši žádost přes e-mail info@evstupenka.cz

Nejpozději do 25. 3. 2022

 

 

 

 

Dobové nástroje, původní techniky hraní, důmyslná aranžmá. Právě pro tyto kvality proslul Originální pražský synkopický orchestr (OPSO) po celém světě. Mnoha odborníky je považován za jeden ze stylově nejvěrnějších ansámblů svého druhu. Kořením každého koncertu je navíc improvizace, a to nejen hudební, ale i moderátorská. A to v podobě humorného a historicky zasvěceného glosování uváděných skladeb. Orchestr tak snoubí kvalitu hudebního provedení s důkladnou znalostí dobového kontextu, k němuž patří jak elegantní vystupování, tak i smysl pro jemný, inteligentní humor. Takto OPSO postupuje od svého založení Pavlem Klikarem v roce 1974 až dodnes, kdy je orchestr tvořen nejmladší generací mimořádně talentovaných a nadšených hudebníků.

 

 

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

Orchestr byl založen Pavlem Klikarem - trumpetistou, pianistou a muzikologem v jedné osobě, a to na podzim roku 1974. Od doby svého vzniku absolvoval orchestr přes 2500 koncertů po celé Evropě, účastnil se mnoha rozhlasových pořadů a taktéž televizních vysílání pro německé, francouzské, švýcarské a britské stanice, nahrál celkem 13 hudebních nosičů a stal se jedním z nejpopulárnějších československých hudebních těles bez ohledu na žánr. Jako ilustraci fenoménu Originálního pražského synkopického orchestru uveďme příklad naprosto nevídaného ohlasu v holandském městě Breda - ovace publika si vyžádaly sedm přídavků a druhý den byl O. P. S. O. v tisku označen za bezkonkurenčně nejlepší orchestr raného jazzu na světě. Živý zvukový záznam z koncertu byl přes noc zpracován a náklad 5000 výtisků se prodal za následující tři dny! Tento úspěch zaznamenal orchestr již na samém počátku svého působení (v roce 1978) a v následujících desetiletích se jen potvrdilo, že nadšení holandského publika bylo zcela namístě. I mnozí znalci totiž považují O. P. S. O. za stylově nejčistší a umělecky nejpřesvědčivější ansámbl svého druhu na světě.
Původní sestavou byl kvintet (3 dechové nástroje a dvoučlenná rytmická sekce, tvořená pianem a banjem). Na počátku roku 1977 rozšířil soubor své obsazení o druhý saxofon, housle a také o zpěváka - Ondřeje Havelku, který v orchestru působil až do roku 1995. Od roku 1979 hrál orchestr v typickém obsazení tanečních orchestrů 20. let: 3 žestě, 3 saxofony, 2-3 housle a čtyřčlenná rytmika. Ve 2. pol. 90. let se Pavel Klikar s orchestrem dotkli i žánru raného swingu 30. let a k tomuto účelu byl orchestr rozšířen o 3. trubku a 4. saxofon. Na začátku nového tisíciletí se zakladatel orchestru Pavel Klikar rozhodl vrátit k jazzu 20. let, a to v malé sestavě. Ansámbl v této době těžil zejména z vynikajících improvizačních schopností svých členů a novou vokální sólistkou se stala Alice Bauer. Poté, co Pavel Klikar ukončil svou aktivní muzikantskou dráhu, zůstal nadále studnicí inspirace, podpory a konstruktivní kritiky pro novou generaci orchestru. Tu od roku 2018 tvoří mladí, mimořádně talentovaní hráči, kteří s pokorou a nadšením pokračují v tradici autentického a stylově vytříbeného pojetí jazzu, blues a taneční hudby 1. poloviny 20. let, a to v původním osmičlenném obsazení. Samozřejmostí je i nadále používání zachovaných dobových nástrojů či neúnavné studium nahrávek z 20. let, jejich následná aranžmá a co nejvěrnější umělecké ztvárnění.

 

 

 

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVU KONCERTU

 

 
logo-krajepng.png