úvod Program Archív ZÁHADA JIZERSKÉHO YETTIHO

Experimentální studio

ZÁHADA JIZERSKÉHO YETTIHO

Úplně Nenormální Ochotnický Spolek

pátek, 18. ledna 19:30

Snadno člověk zabloudí, padne-li mlha na slatě jizerskohorské! Což teprve ty, ubohý diváku tohoto kusu, jen stěží se orientovati budeš v předivu jemných časoprostorových zápletek. Nesmutni však, většina ansáblu je v tom s tebou...

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg