úvod Program Archív DVĚ PODOBY ARCHEOLOGIERezervovat
eVstuepnka
Experimentální studio

DVĚ PODOBY ARCHEOLOGIE

Ivan Rous, Petr Brestovanský

pondělí, 10. prosince 19:00

Archeologie na sebe bere rozličné podoby. V současné době se v Libereckém kraji  zabýváme několika tématy, které s archeologií a badatelstvím úzce souvisí.

Ivan Rous má pro vás připraveno mnoho témat - období 2. světové války, těžbu safírů na Jizerce či objevenou sopku v Jizerských horách.

Petr Brestovanský se od roku 2016 naplno věnuje plošnému archeologickému výzkumu Jablonného v/P. který nemá v této lokalitě obdoby.


Ivan Rous

Podzemní a testovací bunkr v Rychnově se konečně podařilo identifikovat a příští rok snad pronikneme dovnitř. Stále pracujeme na výzkumu táborů nacistické nucené práce a zároveň koketujeme s podmořskou archeologií u projektu Ponorka U-206 Reichenberg. Spolu s ČGS jsme pravděpodobně objevili sopku v Jizerských horách a to při výzkumu historické těžby safírů na Jizerce. A v neposlední řadě stále žasneme nad novými nálezy památek na nevelkou, ale rozmanitou, hornickou minulost Jizerských hor.

Petr Brestovanský

Město Jablonné v Podještědí patří k nejcennějším archeologickým a stavebním památkám osídlení ze 13. století v Libereckém kraji. Už v roce 1249 je zmiňováno v darovací listině ve prospěch Havla z Lemberka, který byl manželem svaté Zdislavy. O jejím zázračném léčení se dozvídáme z Dalimilovy kroniky. Jablonné bylo ve středověku také významným obchodním centrem, je známo že úpravu obchodní cesty směrem na Žitavu nařídil sám Karel IV. Celé staré město je uzavřeno v hradbách a jeho plocha je několikrát větší, než nedávno zkoumané centrum ve Frýdlantu, nebo v Českém Dubu.

V letech 2017 až 2019 se do částečné obnovy náměstí a přilehlých ulic, kde dojde k výměně tolik potřebných inženýrských sítí, zapojili a zapojí stavební firmy. V Jablonném doposud neproběhl žádný plošný archeologický výzkum, a tak nám přináší nové, doposavad neznámé informace z počátků města. Stejně tak jako výzkum ve Frýdlantu v roce 2018 a v předchozích letech.

V roce 2018 bylo archeologickým výzkumem objeveny a následně zkoumány tyto objekty a plochy v intravilánu a extravilánu města Jablonného v Podještědí:

1) Sídelní jámy na křižovatce ulic Lidická a Cvikovská (srpen 2018): jedná se o pět sídelních jam o proměnných rozměrech od 1 m do 3,5 metru z počátku osídlení města, zánikový horizont předběžně na konci 13. století, množství keramiky a uhlíků pro datování (viz foto v příloze)

2) Nález hradební zdi v ulici Lidická v jižním sektoru (červenec 2018): fragment základů středověké kamenné hradby pod vozovkou v ulici Lidické, potvrdil existenci hradeb, které se staly součástí mladších stavebních celků.

3) Nález trativodu na Náměstí Míru (květen 2018): nález několik set let starého kamenného trativodu (chodby?), která byla již dříve předpovězena geofyzikálním průzkumem (geofyzik Jakub Štainbruch).

4) Nález části dřevěné stavby v ulici Zdislavy z Lemberka- naproti Dominikánskému náměstí (červen, červenec 2018): objevený vzácný trám se zádlabem zakrývala vrstva zánikového horizontu s keramikou z konce 13. století. Jedná se o nejstarší počátky středověkého osídlení Jablonného v Podještědí.

5) Nález základů kašny v ulici Zdislavy z Lemberka (květen 2018): nález pozůstatků základů kamenné kašny, zaznamenané již na mapách stabilního katastru před rokem 1843.

6) Nález části základů severní brány v ulici Zdislavy z Lemberka (duben, květen 2018): mimořádným nálezem je odkrytí části kamenných základů dosud neznámé severní brány středověkého městského opevnění, jejíž plošný odkryv je plánován dle harmonogramu stavby od poloviny září 2018. Šíře zdiva zachycená výzkumem je 2,1 metru.

7) Nález pískovcového trativodu na křížení ulice Liberecké a U Školy (červen 2018): tento pískovcový trativod byl po odkrytí, zakreslení a zaměření rozebrán, neboť byl bohužel v niveletě vozovky.

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg