úvod Program Archív DÍVČÍ VÁLKA

Sál Lidové sady

DÍVČÍ VÁLKA

PRAGOKONCERT BOHEMIA, A.S. UVÁDÍ

středa, 28. listopadu 19:00

Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoliv prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho eroticko-estetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům.  Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů.

Hrají: Uršula Kluková, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Roman Skamene, Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák, Lucie Chlumská, David Voráček, Martha Olšrová, Anna Kadeřávková a další.


 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg