úvod Aktuálně

LEDEN - BŘEZEN

Experimentální studio, Galerie na balkóně
ŠÁRKA ŠIMONÍKOVÁ
Kde lesní víly mezi buky tančí
/fotografie/

 

Vše začalo již před lety, kdy ještě jako malá jsem se po lesích toulávala, nejprve s rodiči a prarodiči, kteří měli vřelý vztah k přírodě, a ten jsem po nich do vínku dostala i já. A tak jsme projížděli a procházeli spousty krásných míst naší země a má toulavá povaha pomalu sílila. Později, kdy jsem do lesů již sama pronikala, ve mně okouzlení té volnosti, klidu, přírody jako celku, kde vše souvisí se vším a vše je propojeno, narůstalo a se spojením mé fantazie jsem začala objevovat ony maličkosti, jež jedna s druhou pak tvoří celek a tak vzniklo i jedno ze stěžejních témat mé fotografické tvorby a tím je detail v krajině. Ale samozřejmě i samotné detaily, ač chytlavé a jedinečné, někdy nemusí viditelně onen celkový dojem propojit sestavu a pak je dobré krajinnou tvorbou celý obraz dotvořit. A věci, které dříve nedávaly smysl, vyniknou. Dostanou tvar a téměř hmatatelnou podobu.
Roky ubíhaly a můj rozhled se rozrůstal. Postupně jsem začala objevovat další z našich krajinných celků. Navštěvuji rozličné typy lesů, přesto mou srdcovou záležitostí zůstávají bukové a dubové kultury a zde se dostáváme ke zvolenému tématu této výstavy, jímž jsou Jizerskohorské bučiny, které jsou přírodní rezervací. Vznikla 16. srpna 1999 sloučením Špičáku, Stržového vrchu, Poledníku, Štolpichu, Tišiny, Frýdlantského cimbuří a Paličníku.
V červenci 2021 se stalo první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO.
Pro tuto výstavu jsem zvolila oblast Hejnic, Ferdinandova a přilehlých lesních porostů, včetně vodních zdrojů, které jsou nedílnou součástí zdejší krajiny a po léta ji dotvářely. Potoky pramenící na vrcholech Jizerských hor s vodou ledovou i v letních měsících, postupně stékající a ústící do zdejších rybníků, z nichž největší je Šolcův rybník, zasazený do údolí pod vrchy Kopřivníku, Poledníku a Mlaky. Těmito i dalšími kopci se často toulám, a i když v nich znám každý kámen, každou skulinku, vývrat i strom, přesto mě nepřestávají fascinovat a pokaždé v nich najdu něco, co stojí za to si zapamatovat.
Pojďme se tedy projít zdejšími lesy a nechat se uchvátit jejich jedinečností, zažít pocit svobody, pokory k tomuto místu a horám, jež se Jizerskými nazývají..


Chtěla bych poděkovat rodině, mým přátelům i všem ostatním lidem, kteří mi věřili a podpořili v nadšení tuto výstavu v Lidových sadech uskutečnit.

 

Šárka Šimoníková
ošetřovatelka a chovatelka v Zoo Liberec

 

malá ukázky z výstavy

 

......................................................

 

 

Vyhlídková věž
ATELIER HELAZ
Dolomity
/fotografie/


Atelier HELAZ
vznikl v roce 2001 spojením dvou fotografů Heleny a Zdeňka Santnerových.
Oba partneři se fotografii samostatně věnovali již v předcházejících letech. Utvořením společného tvůrčího atelieru vznikl dokonalý prostor pro vytváření nových obsáhlých projektů. Širším záběrem, který umožňují dva objektivy, lze vytvářet náročné komponované soubory a právě na tuto tvorbu se Atelier HELAZ v posledních letech zaměřil a dosáhl řady úspěchů.
Hry světla, Mezi nebem a zemí, Pohledy do korun stromů, Kouzlo krajiny a řada dalších nápadů, to jsou názvy komponovaných souborů, které vyšly i knižně. Zajímavá je i tvorba dokumentární, která se zaměřuje na portréty osobností z oblasti kultury, včetně zachycování jejich tvůrčích zázemí.
Významným obdobím fotoateliéru byla tvorba profesionální, která vycházela z přání a záměrů různých zákazníků a institucí, jako například umělecké školy, výrobci skla a bižuterie, ZOO Liberec, Botanická zahrada Liberec a další.
Fotografie a fotografiky Atelieru HELAZ se objevily v několika publikacích, knižních vydáních básnických souborů a v různých propagačních tiskovinách řady významných osobností a institucí naší kulturní oblasti.
Atelier HELAZ má za sebou řadu autorských výstav v České republice, ale i v zahraničí v Itálii, Turecku, Chorvatsku, Polsku, Německu a další. Fotografická díla Ateliéru HELAZ jsou součástí sbírek mnoha příznivců fotografie, nejen v České republice, ale i v zahraničí.

 

Někdy až objektiv fotoaparátu dokáže zachytit věci, které v běžném životě ani nevnímáme. A my najednou máme možnost hlubšího poznání...


Helena a Zdeněk

 

malá ukázka z výstavy

 
kraj-a-prispng.png