úvod Dětský koutek ZMODERNIZOVÁNO

ZMODERNIZOVÁNO

V roce 2002 byly v Dětském koutku instalovány keramické fontány. I přes pravidelnou údržbu všech těchto prvků nadešel po dvaceti letech čas, kdy byly keramické fontány demontovány a nahrazeny novým, moderním a hlavně bezpečnějším mlhovištěm.

Dominantní keramické prvky se nám podařilo úspěšně demontovat, bezpečně usadit na vybraná místa, která neomezují bezpečný chod areálu. Po usazení musely být prvky ihned opraveny a bezpečně ukotveny do země, aby neohrožovaly návštěvníky a nemusel být omezen provoz v již otevřeném areálu.

Tyto keramické prvky tak mohou stále dělat radost, byť již plně neslouží ke svému původnímu účelu jako aktivní vodní prvky, ale jako dekorace a vzpomínka na část historie areálu Dětského koutku v Lidových sadech v Liberci.


Nové mlhoviště s bezpečným, trvanlivým a barevným povrchem doplněným 3D a 2D prvky s fontánkami a průtočným korytem realizovala během května a června 2022 firma 4Soft s.r.o.

 

NOVÉ MLHOVIŠTĚ:  realizace červen 2022

 

...................................................................................

 

vizualizace mlhoviště

 

původní stav

 

umístění původních keramických prvků

 

 

 
kraj-a-prispng.png