úvod Aktuálně

ČERVENEC - ZÁŘÍ 2021

Předsálí Experimentálního studia, Galerie na balkóně
FOMAKLUB LIBEREC, z. s.
Členská výstava /fotografie/


Fomaklub Liberec je nejstarším sdružením fotografů - amatérů v Liberci. Byl založen v roce 1948 při Závodním klubu Železničář. V době svých začátků měl asi 15 členů, převážně zaměstnanců železnice, a proto nesl název „Fotoklub Železničář Liberec". Dnes už, bohužel, nikdo ze zakládajících členů nežije.
Na počest horolezců, kteří zahynuli v Peru a kteří pocházeli převážně z Liberecka a Turnovska, založil Fomaklub velmi populární krajinářskou soutěž „O Štít Viléma Heckela". Jedním z účastníků této expedice byl i člen našeho klubu Ing.Jiří Rasl.
K významným datům naší historie patří 17. leden 1975, kdy pan fotograf Josef Sudek otevřel v Liberci Malou výstavní síň, vybudovanou převážně členy Fomaklubu a velmi úspěšně provozovanou dalších 33 let. V té době měl Fomaklub více než 40 členů. V roce 1974 z těch nejlepších vznikla špičková skupina 7F, která uspěla v mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Dnes ve Fomaklubu působí poslední ze sedmi členů, pan Vladimír Vlk.

Aktivita klubu se mimo jiné realizovala v účasti v tak zvaných mapových okruzích, což jsou národní i mezinárodní soutěže fotoklubů. Dodnes jsme účastníky mapového okruhu Český ráj, z dosavadních 59 ročníků jsme 20 x zvítězili a 12 x obsadili druhé místo.

Samozřejmě, že i nás zasáhla doba covidová, kdy jsme se nemohli vůbec scházet. I tak jsme ale našli způsob, jak alespoň obměňovat fotografie ve skříňce v ul. 5. května, a tím v omezené míře udržet nejen naši činnost, ale hlavně zájem Liberečanů o fotografii.

Jak je patrné, současní členové Fomaklubu Liberec mají na co navazovat. Dnes již jen v počtu jedenácti. Jsme sice různorodou, ale poměrně stabilizovanou partou, kde každý má svůj fotografický styl, svoji námětovou oblast, dívá se na svět kolem sebe svýma očima, ale spojuje nás společný koníček - fotografie.

VYSTAVUJÍCÍ:

Josef MACEK,  Hana PALEČKOVÁ,  Stanislav PECKA, Jiří PETR, Miroslav TŮMA,  Vladimír VLK, Jana HOLUBOVÁ,  Vladimír WASSERBAUER

 

 

 

Vyhlídková věž
JAROSLAV KAZDA
/fotografie/

 

 

LUBOŠ VOCÁSEK
Fotografie z domova i ze světa

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg