úvod Aktuálně

ČERVENEC - SRPEN 2020

PRÁZDNINOVÝ PELMEL

Letní výstava studentů Střední umělecké školy v Liberci vám tentokrát představí mix prací kaligrafie, fotografie a malby, které vznikaly v nižších ročnících jako dílčí cvičení v rámci výtvarných přípravných disciplín fotografického a grafického oboru školy.


V Galerii na balkóně najdete na úvod naší výstavy několik fotografií.
Tyto snímky zachycují prchavé okamžiky, které v tu chvíli připadaly autorům krásné. Vyjadřují radost ze života a osobitý vztah k přírodě, zvířatům a dalším objektům, které nás doprovází každodenním životem. Mají v sobě určité kouzlo a věříme, že vás jako diváky osloví.
Výtvarná práce vyžaduje značnou míru soustředění a trpělivosti při zacházení s rukodělným médiem a hlavně zkoumání možností, jak zacházet s různými nástroji zobrazování. Písmo, které je profesionálně vyučované na naší škole nepředstavuje pouze digitální nástroj sdělení. Studenti mají i předmět ruční písmo, kde si též hrají s různými typy abeced a vytváří vlastní stylizace. Kaligrafie je velmi experimentující a dá se pomocí ní mnoho vyjádřit. Každý ze studentů tak do své práce vložil kousek své osobnosti.
Na výstavě ve Věži můžete zhlédnout malířské kompozice, ve kterých se studenti 2. ročníku učili vyjadřovat námět a s ním spojenou například barevnou skladbu, vymíchávání odstínů, vystižení tvarů, objemu a prostoru podle modelu či fantazie.
V neposlední řadě zde najdeme i projevy vlastní imaginace a možnosti posunovat hranice současného výtvarného sdělení mladého člověka. Práce vznikaly v kreslírně a na jaře pod širým nebem v plenéru, kterým obvykle končíme náš školní rok.

 

Mgr. Blanka Petruželová, Eva Wagnerová

 

 

Střední umělecká škola v Liberci, s.r.o., byla založena v roce 1993 ve Frýdlantě v Čechách a téhož roku zařazena do sítě soukromých škol MŠMT ČR. Vyučovaly se zde tři obory: hudební, dramatický a výtvarný. V souladu s vývojovými trendy na trhu vyučuje v současnosti dva obory podle rámcových vzdělávacích plánů, a to Grafický design a Užitou fotografii a média.
V každém školním roce otevírá jednu třídu s maximálním počtem 30 studentů.

Více informací na www. suslbc.cz
Studijní obor 82-41-M/M05 - Grafický design
Studijní obor 82-41-M/02 - Užitá fotografie a média

 

 

 


 

 

 

 

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg