úvod Aktuálně

listopad, prosinec 2018

Experimentální studio a předsálí

MALUJEME TAKY

z tvorby klientů Jedličkova ústavu v Liberci

/obrazy/


Jedličkův ústav není jen budova se stoletou historií, jsou to především lidé, kteří zde žijí. Jejich radosti a starosti.

Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Součástí těchto sociálních služeb je výchovně vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Cílem činnosti Jedličkova ústavu je rozvoj a upevnění schopností uživatelů tak, aby v budoucnu byli schopni žít a obstát v běžném sociálním prostředí. V rámci individuálního přístupu nabízíme klientům ambulantní (denní), týdenní, celoroční a odlehčovací pobyty. Individuální podpora je poskytována i ve zdravotní, sociální, pedagogicko-psychologické a rehabilitační oblasti.


Výstava obrazů ,, Malujeme taky ,, je ukázkou práce klientů Jedličkova ústavu z Centra denních  služeb.  Dílny ve kterých pracují se dělí na pět výtvarně-řemeslných technik - litou keramiku, modelovanou keramiku, košíkářství, plstění, malování.  Každý den klienti pracují v jiné dílně podle týdenního rozpisu. Klienti si samostatně vytváří návrh na obraz . Mohou pracovat dle vlastní fantazie, ale často využívají předlohu (vytištěný obrázek), která jim pomáhá zvolit vyváženou barevnost i lépe uchopit tvar kresby. Poté buď rovnou na plátno nebo na papír zhotoví kresbu. Na papíře ji samostatně obtahují černou fixou. Tento návrh slouží jako šablona pod hedvábí.  Při tvoření jsou fáze, které klient nezvládne a tak jej zastoupí odborný pracovník. Například konturování na hedvábí je velmi obtížné. Vybarvování je opět v rukou uživatelů, s občasným zásahem pracovníka. Malování na plátno je méně náročné než práce na hedvábí. Větší rozměr plátna pomaluje klient snadněji než malý rozměr. Barvy na plátno nanáší štětcem stylem tupování. Hladký tah štětcem je pro většinu velmi obtížný.

 

V dílně malování se vytváří nejen obrazy na plátno a hedvábí, ale také malované hedvábné polštáře, malované hedvábné lampy, hedvábné šperky, hedvábné vitráže do oken, malované tašky…

 

Obrazy vznikají pod vedením Emílie Pětioké Novotné.

 

plakat_bez_textujpg.jpg

 

 

Galerie na balkoně

S RADOSTÍ

Z tvorby klientů terapeutických dílen Domova Raspenava

/grafika/

 

DOMOV RASPENAVA

Je celoroční pobytové zařízení pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením nebo

s poruchami autistického spektra. Naše organizace poskytuje těmto osobám komplexní služby v oblasti ubytování, stravování a péče o osobu vlastní.  Zajišťujeme také podporu a nácvik v rozvoji samostatnosti a soběstačnosti klientů.  Pomáháme klientům také při jejich začleňování do běžné společnosti. Naší snahou je vytvořit podnětné prostředí pro jejich všestranný rozvoj a zajistit vhodné podmínky pro spokojený a smysluplný život.

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY DOMOVA RASPENAVA

Je služba sociální prevence, je poskytována ambulantně lidem  se zdravotním postižením, kteří se nemohou uplatnit na otevřeném ani na chráněném trhu práce.

Sociálně pracovní terapie probíhá ve čtyřech dílnách:

 

DÍLNA  SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Rozvíjení praktických dovedností potřebných pro běžný život

čtení, psaní, počítání, finanční gramotnost,

nakupování, základy vaření a stolování,

zahradnické práce a jiné.

KERAMICKÁ DÍLNA

výroba dekorativní i užitkové keramiky

VÝTVARNÁ DÍLNA

práce s různými materiály- papír, textil, dřevo, plast

kresba, malba, grafika

výroba svíček, bižuterie a jiné

KAVÁRNA

-  pečení a příprava moučníků

– obsluha v kavárně

 

 

11-05-18-02-29-22-1jpg.jpg

 

11-05-18-02-31-18-2jpg.jpg

 

11-05-18-02-31-29-3jpg.jpg

 

11-05-18-02-31-41-4jpg.jpg

 

11-05-18-02-31-51-5jpg.jpg

 

Vyhlídková věž

EVA KÁKONOVÁ

Klientka terapeutické dílny Domova Raspenava

/pastelky, grafika/

 

Žije od dětství v Domově Raspenava a jejím největším koníčkem je kreslení a malování.

 

Účast na výstavách –    BAREVNÝ SVĚT – MCDO Hejnice

NAŠIMA OČIMA – Infocentrum Lázně Libverda

Výstava v poslanecké sněmovně – Praha

S RADOSTÍ – sídlo Libereckého kraje

Ocenění –  Cena Modrého slona

* čestné uznání  2018

* cena ředitele ZOO Liberec 2017

* mimořádná cena Modrého slona 2016

* čestné uznání 2015

–  Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

* čestné uznání za kresbu a malbu v roce 2013, 2014, 2015, 2017

* čestné uznání za keramiku v roce 2015, 2016

* čestné uznání za grafiku v roce 2018

* medaile za kresbu a malbu v roce 2016

 

11-05-18-02-32-13-1jpg.jpg

 

11-05-18-02-32-28-2jpg.jpg

 

11-05-18-02-32-40-3jpg.jpg

 

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg