úvod

Divadlo bez opony

Vážení návštěvníci abonentního divadelního cyklu v Lidových sadech,

 

12. sezóna DIVADLA BEZ OPONY je za námi a po jejím vyhodnocení jsme došli k závěru, že další sezonu vyhlašovat nebudeme. K tomuto závěru došla porada vedení po důkladném zvážení všech okolností. Cyklus má stále klesající návštěvnost a je již výrazně prodělečný. Naše zařízení nesplňuje základní parametry pro kvalitní pořádání divadelních představení a ani naše snaha o úpravu akustiky sálu, doplnění technického vybavení a jevištní techniky, rozsáhlá úprava klimatizace, nevedla k očekáváným a dostačujícím výsledkům. Více není v současné době v našich silách – je to otázkou především značných finančních nákladů. Také musíme přihlédnout k faktu, že Liberec má nejméně tři divadelní objekty určené přímo k pořádání divadelních představení.

 

Mnohokrát děkujeme za Vaši věrnost a zájem o divadla, která jste mohli zhlédnout u nás. Abychom však nepřinášeli pouze špatné zprávy, slibujeme, že se některá divadelní představení v Lidových sadech budou konat i nadále. Nebudou však tvořit ucelený cyklus a některá budou pořádat jiné subjekty (například Agentura Židek).

 

Rádi Vás budeme informovat o připravovaných představeních a pomocí naší propagace a mailových adres Vám dáme v předstihu vědět.

 

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg