úvod Abonentní cyklus 60. sezóna komorní hudby

PROGRAM 59. ABONENTNÍ SEZONY KOMORNÍ HUDBYPŘEDPLATNÉ 2018/2019

 

07-30-18-12-49-15-abo-predplatne-2jpg.jpg


 

PROGRAM 60. ABONENTNÍ SEZONY KOMORNÍ HUDBY

PŘEDPLATNÉ 2018/2019

 

čtvrtek 13. září 2018 v 19.00 hodin

ATLANTIS COLLEGIUM

Komorní sdružení je tvořeno užším výběrem členů a sólistů pražského Orchestru Atlantis. Oby tyto soubory založil v roce 1993 dirigent a cembalista Vítězslav Podrazil, absolvent pražské AMU ve třídě prof. Václava Neumanna. Během studia pracoval jako asistent dirigenta v opeře Národního divadla v Praze pod vedením šéfa opery Zdeňka Košlera.

Jitka Jiříčková a Lukáš Beran – housle, Renata Machačová – viola

Jan Sládeček – violoncello, Pavel Klečka – kontrabas

Um. vedoucí Vítězslav Podrazil – cembalo

 

čtvrtek 4. října 2018 v 19.00 hodin

MIROSLAV SEKERA

Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila vynikající pedagožka profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Hře na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium hry na klavír. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu profesora Martina Ballýho. Dále pokračoval na Hudební fakultě AMU v Praze u docenta Miroslava Langera. Studium dokončil v roce 1999, jako nejúspěšnější student.

 

čtvrtek 1. listopadu 2018 v 19.00 hodin

SEDLÁČKOVO KVARTETO

Mladé kvarteto vzniklo v roce 2007 na Akademii múzických umění v Praze a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974-1994. Tradice je spojena rodinou vazbou obou primáriů, Michal Sedláček je vnukem Jana Sedláčka. První důležité poznatky v oblasti komorní hry získal soubor u Jiřího Panochy – primária Panochova kvarteta, pod jehož vedením také studoval komorní hudbu na AMU v Praze. Všichni členové mají vynikající zkušenosti jak se sólovou, tak komorní hrou a spolupracují s předními českými i zahraničními pedagogy, kteří působí v ansámblech jako např. Stamicovo kvarteto, Kocianovo kvarteto, Alban Berg Quartet, ARIA Quartett či AVIV Quartet.

Michal Sedláček – 1. housle, Jan Maceček – 2. housle, Vít Kubík – viola

Karel Chudý – violoncello

 

středa 5. prosince 2018 v 19.00 hodin

KRISTINA VOCETKOVÁ - violoncello

Začala hrát na violoncello ve věku 6-ti let ve třídě Kateřiny Hroníkové. Ve 14-ti letech byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy prof. Jaroslava Kulhana a pod jeho vedením složila přijímací zkoušky na Juilliard School v New Yorku a Liszt Ferenc Academy v Budapešti.

 

čtvrtek 10. ledna 2019 v 19.00 hodin

OLGA ŠROUBKOVÁ - housle

Olga Šroubková se po absolutoriu na Pražské konzervatoři stala posluchačkou Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží. V rámci konkurzu o místo koncertního mistra České filharmonie a na základě postupu do druhého, resp. třetího kola měla možnost několikrát působit jako hostující koncertní mistr ČF. Klavírní doprovod – Miroslav Sekera.


čtvrtek 7. února 2019 v 19.00 hodin

LUCIE VAGENKNECHTOVÁ – soprán

JOHANA HANÍKOVÁ - klavír

Lucie je mladá česká sopranistka, laureátka mnoha prestižních ocenění - například pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Vystupuje s úspěšnou a velmi talentovanou pianistkou Johannou a jejich společná vystoupení jsou velmi oblíbená a vždy se setkávají s velkým úspěchem.

 

čtvrtek 7. března 2019 v 19.00 hodin

KAREL DOHNAL – klarinet

Je laureátem řady významných mezinárodních soutěží (Pražské jaro, Řím, Bayreuth, Ostende, Sevilla, Londýn). Absolvoval Ostravskou konzervatoř, Akademii múzických umění v Praze a stáže na vysokých školách v Londýně, Berlíně, Petrohradě a Hilversumu.

Hudba Karlheinze Stockhausena v mistrovském podání Karla Dohnala. Tradiční figura Harlekýna je znovuzrozená v nové formě: klarinetista v kostýmu nejen hraje, ale i tancuje a dělá pantomimu. Diváci jsou vtaženi do komediálního představení, při kterém se budou smát i dojímat nejen dospělí ale i děti!

 

čtvrtek 4. dubna 2019 v 19.00 hodin

LYRA DA CAMERA

Je komorním sdružením hudebníků-sólistů, kteří se ve své umělecké činnosti zaměřují na interpretaci komorní hudby především období baroka a klasicizmu, tj. období 17. a 18 století. Nevyhýbají se ani skladbám novějším, včetně děl soudobých autorů. V hudebně-literárních koncertech, vedle hudebních děl uvádí i umělecký přednes děl literárních. LYRA DA CAMERA působí na českých a zahraničních koncertních pódiích od roku 1997.

Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová – flétny příčné a zobcové,

Bledar Zajmi – violoncello, Jitka Navrátilová - cembalo, klavír, umělecké vedení

 

čtvrtek 2. května 2019 v 19.00 hodin

TRIO JADIN

Je soubor, který má originální nástrojové obsazení - klavír, violoncello a lesní roh.

Hana Shabuová - Baboráková - violoncello,

Andrea Mottlová - klavír,

Radek Baborák - lesní roh a dirigent, který je zakládajícím členem a uměleckým vedoucím řady komorních souborů.

 

čtvrtek. 13. června 2019 v 19.00 hodin

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Soubor, složený z laureátů mezinárodních soutěží, si brzy získal přízeň publika doma i v zahraničí. Kvarteto je zváno na významné hudební festivaly ( Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami, Kuvajt...), koncertovalo ve většině zemí Evropy, v USA, na Středním východě, absolvovalo stovky koncertů v České republice. Jeho interpretační umění je zaznamenáno na mnoha nahrávkách pro rozhlas, televize a na řadě kompaktních disků. Pražské kytarové kvarteto hraje v tomto složení: Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera a Patrick Vacík.

 

 

 

 
03-19-18-11-23-36-rengl-na-webjpg.jpg liberec-na-webjpg.jpg